قطره بهداشت استفاده اخبار اقتصادی و بازرگانی

قطره: بهداشت استفاده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کارها مولاوردی را ادامه می‌دهم ، لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت

کارها مولاوردی را ادامه می‌دهم ، لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی

لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی/ کارها مولاوردی را ادامه می دهم

عبارات مهم : دستگاه

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور شاخص ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص ترین کارها صورت گرفته به شمار می رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده است و تقریبا به مراحل نهایی خود رسیده هست.

معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز پیگیری هایی انجام داده هست، اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است و پیگیریها و جلساتی که با حضور معاونت صورت گرفته، باعث شده است این لایحه نیز در حال پیگیری باشد.

کارها مولاوردی را ادامه می‌دهم ، لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی

وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از بااهمیت ترین کارها در حوزه سیاستگذاری مربوط به تعیین شاخص عملکرد دیگر دستگاه ها در حوزه زنان و پایش آنهاست افزود: ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه وظیفه کرده که این معاونت شاخص ها را تعیین کند، سپس در ستاد زنان و خانواده به تصویب برساند و در نهایت رصد و پایش شاخص ها نیز به عهده معاونت زنان باشد.

معاون زنان و امور خانواده مدیر جمهور در ادامه تصریح کرد: مقدمات این کار و هماهنگی با دستگاه های دیگر در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه کارهای مربوط به آن انجام شده است هست. در حال حاضر منتظریم تا مدیر جمهور فرصتی را در اختیار ستاد قرار دهند تا بتوانیم بسته تهیه شده است را نهایی کنیم و کار رصد شاخص ها را آغار کنیم.

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت

ابتکار در ادامه به پیگیری مسأله تشکیل کارگروه ملی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در مورد این مساله با تعدد و تکثر دستگاه ها رو به رو بودیم و مورد نیاز بود تا هماهنگی بین دستگاه ها در عالی ترین سطح خود اتفاق بیفتد. خوشبختانه ماده ۸۰ قانون برنامه این زمینه را فراهم و مسئولیت آن را بر عهده معاونت زنان گذاشته است.

وی در ادامه اظهار کرد: جهت تشکیل این ستاد کارگروهی را تعیین و تمام دستگاه های مسئول را دعوت کردیم تا نخستین گام های هماهنگی و انسجام بین دستگاهی را از طریق «بانک اطلاعاتی» مشترک، تعیین اوضاع زنان سرپرست خانوار و فراتحلیل های موجود راجع به این قشر آسیب پذیر جامعه انجام دهیم. در ادامه پیش شرط هایی که باید در زمینه توان افزایی، کارآفرینی، بیمه و تأمین اجتماعی رعایت کنیم را در قالب چارچوب های اولیه مشخص کرده ایم.

معاون زنان و امور خانواده مدیر جمهور با بیان اینکه شرکت بهزیستی و کمیته امداد در زمینه زنان سرپرست خانوار همکاری و کارها خوبی داشته اند، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این مساله را که قبلا در اثر ناهماهنگی بین دستگاه ها تبدیل به معضل شده است بود حل کنیم. وزارت رفاه به ما قول داده است تا یک درگاه یکسان جهت زنان سرپرست خانوار ایجاد کنیم. این هماهنگی از جهت اطلاعات و تجمیع سیاست ها مهم است و باعث می شود کارها کارآمدتری داشته باشیم.

کارها مولاوردی را ادامه می‌دهم ، لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مراحل پایانی

ابتکار در ادامه با تاکید براینکه معاونت زنان در دولت دوازدهم ادامه دهنده کارها دولت یازدهم هست، توضیح داد: زن مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام دادند، که ما بنا نداریم آنها را عوض کردن دهیم. همانطور که دیدید با حضورم نیروها را چندان جابه جا نکردم و معاونین زن مولاوردی را حفظ کردم. تلاش کردم تا راه پیشین ادامه پیدا کند. بعضی از طرح ها را اصلاح کردیم و مورد بازبینی نیز قرار دادیم آیا که ممکن بود با اولویت های حال حاضر همخوانی نداشته باشد، ولی در مجموع همان کارها دولت یازدهم را پیگیری خواهم کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر قرار بود همه ساختار پیشین را عوض کردن می دادیم، افراد را جابه جا می کردیم و دوباره طرح های جدیدی تعریف می کردیم که تنها باعث اتلاف وقت و توان می شد، درحالیکه این رویکرد به ما کمک می کند با سرعت و کارایی زیاد و با اعتبار کارها دولت یازدهم را در دولت دوازدهم ادامه و نیز دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده مدیر جمهور شاخص‌ترین اقدام این معاونت در ۱۰۰ روز نخست عملکرد دولت دوازدهم را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: پیگیری لایحه «حمایت

واژه های کلیدی: دستگاه | هماهنگی | خانواده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs